Kết nối cơ hội - Chắp cánh thành công

/images/home-about-us.png
Về chúng tôi

CC Foundation

CC Foundation được thành lập ngày 4/5/2021 nhằm hỗ trợ triển khai các sáng kiến/chương trình/dự án phát triển cộng đồng bền vững thông qua việc tài trợ tài chính cho các cá nhân/tổ chức có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm

Đội ngũ chuyên gia cố vấn của chúng tôi

/images/bach-ngoc-an.png

Ông Bạch An

Thạc sỹ CNTT & QTKD - Cố vấn cao cấp về CNTT
/images/vo-hang-phuong.png

Bà Võ Hằng Phương

Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng - Cố vấn cao cấp về Thẩm định Dự án cộng đồng
/images/ganga-wanduragala.png

Ông Ganga Wanduragala

Chuyên gia cố vấn cao cấp về Quản trị dự án
/images/le-hong-hien.png

Luật sư Lê Hồng Hiển

Cố vấn cao cấp về Pháp chế